Projecte Gravetat

Principal Gravetat Notícies Baixades Imatges Punts Notícies Baixades Imatges English

Gravetat

Gravetat és un simulador de gravetat i electromagnetisme. T'ofereix la possibilitat de crear un univers amb unes quantes partícules i després veure com interaccionen degut a les forces mencionades abans.

Veure les últimes notícies
Baixar una versió del projecte
Veure algunes imatges

Aquesta és la llista de característiques principals:

Gravetat 3D

Gravetat 2D

SourceForge.net Logo

XHTML 1.0 Vàlid!

CSS Vàlid!

Prova el Firefox!

Mail donat per Velodius.com