Projecte Gravetat

Principal Gravetat Notícies Baixades Imatges Punts Notícies Baixades Imatges English

Baixades de libPunts

IMPORTANT: Aquesta pàgina pot no contenir les últimes versions. Si no esteu buscant una versió concreta, comproveu quina és la última a sourceforge.net: Totes les versions

libPunts 3.3.3

Eines de compilació més automatitzades.

Baixar Canvis

libPunts 3.3.2

Temporitzador de fils arreglat.

Baixar Canvis

libPunts 3.3.1

Compilable amb Win32.

Baixar Canvis

libPunts 3.3

Codi C++, geometria 2D, contorns i càmera millorada.

Baixar Canvis

libPunts 3.2

Suport per autotools i biblioteca compartida.

Baixar Canvis

libPunts 3.1

Exportació a PNG i mapes de píxels genèrics.

Baixar Canvis

libPunts 3.0

Codi més modular i net. Dissenyat per utilitzar-se amb programes 2D.

Baixar Canvis

libPunts 2.1

Qualitat d'esfera dinàmica, un algorisme de determinació de visibilitat millorat i una nova classe per a camins.

Baixar Canvis

libPunts 2.0

Exportació a SVG acabada i preparada. Ara genera arxius comprimits amb gzip, que són més petits.

Baixar Canvis

libPunts 1.6

Exportació a SVG.

Baixar Canvis

libPunts 1.5

Mode DGA amb X11 (Necessita DGA 2.0). Caràcters numèrics afegits al dibuix de text.

Baixar Canvis

libPunts 1.4

MacOSX realment suportat. Arreglat un error amb la memòria compartida. Millora en la velocitat del dibuix de poligons. Esferes aleatòries a la demo.

Baixar Canvis

libPunts 1.3

Arreglat un error amb els modes 24 i 32 bpp. Suport per a missatges gràfics.

Baixar Canvis

libPunts 1.2

Ara amb més suport per a multiprocessament i simulació en temps real. Les figures 3D són les mateixes.

Baixar Canvis

libPunts 1.1

En teoria, estable.

Baixar Canvis

SourceForge.net Logo

XHTML 1.0 Vàlid!

CSS Vàlid!

Prova el Firefox!

Mail donat per Velodius.com